Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Tietoa erilaisista ikäihmisille tarkoitetuista palveluista saa kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteisestä Ikäihmisten palveluohjauksesta. Palveluohjauksen kautta myös haetaan erilaisia palveluita, jotka tukevat ikäihmisen arkea ja kotona pärjäämistä. Palvelupyynnöt ohjautuvat omaan kotikuntaan. Palveluohjauksen palvelut ovat ikäihmiselle maksuttomia.

Ikäihmiselle voidaan tarvittaessa varata aika myös laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa selvitetään esimerkiksi elämäntilannetta, terveydentilaa, voimavaroja, toimintakykyä ja tarvetta erilaisille palveluille. Palvelutarpeen arviointi tehdään kotikäyntinä, josta sovitaan ikäihmisen kanssa etukäteen. Arviointikäyntiä voi pyytää ikäihminen itse, hänen omaisensa tai joku muu ikäihmisen suostumuksella asioiva henkilö.

Ikäihmisten palveluohjauksen yhteystiedot

Ikäihmisten palveluohjaus on kaikkien Varsinais-Suomen kuntien yhteinen neuvonta- ja ohjauspalvelu. Palvelupyynnöt ohjautuvat kuitenkin omaan kotikuntaan. Puhelin palvelee arkisin klo 9–15.

Palveluohjauksella on myös internetsivusto, jossa voi jättää yhteydenottopyynnön tai käydä chat-keskustelua asiakaspalvelijan kanssa (linkki avautuu uuteen välilehteen).