Ikäihmisten kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen palveluja voivat käyttää ne 65 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden arjesta selviytyminen on heikentynyt ja joilla on riski toimintakyvyn laskuun.

Ota yhteyttä kotikuntoutukseen ikäihmisten palveluohjauksen kautta:

Kotikuntoutuksen tavoitteena on:

  • Tunnistaa varhaisessa vaiheessa riskitekijöitä, jotka voivat uhata iäkkään henkilön terveyttä, toimintakykyä ja kotona asumista.
  • Edistää ja tukea ikääntyvän asiakkaan kykyä selviytyä omassa elämässään mielekkäällä tavalla ja mahdollistaa pidempi kotona asuminen.

Kotikuntoutustiimissä kuntoutujaa palvelevat:

  • Kuntouttava lähihoitaja
  • Toimintaterapeutti
  • Fysioterapeutti

Kotikuntouksen maksut

Asiakasmaksut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla