Ikäihmisten kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen palveluja voivat käyttää ne 65 vuotta täyttäneet lietolaiset, joiden arjesta selviytyminen on heikentynyt ja joilla on riski toimintakyvyn laskuun.

Kotikuntoutus toimii osana Liedon kunnan ikääntyneiden ennaltaehkäisevää ohjausta, neuvontaa ja arviointia.

Ota yhteyttä kotikuntoutukseen ikäihmisten palveluohjauksen kautta:

Kotikuntoutuksen tavoitteena on:

  • Tunnistaa varhaisessa vaiheessa riskitekijöitä, jotka voivat uhata iäkkään henkilön terveyttä, toimintakykyä ja kotona asumista.
  • Edistää ja tukea ikääntyvän asiakkaan kykyä selviytyä omassa elämässään mielekkäällä tavalla ja mahdollistaa pidempi kotona asuminen.

Kotikuntoutustiimissä kuntoutujaa palvelevat:

  • Kuntouttava lähihoitaja
  • Toimintaterapeutti
  • Fysioterapeutti

Kotikuntouksen maksut

Arviokäynti kotiin
maksuton
Kuntoutuskäynti
12,20 €/kerta
Päivämaksu
22,80 €/päivä

Kotikuntoutuksen asiakasmaksut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa.