Suunnitteilla olevat metsätyöt

Vuonna 2022 on tilattu metsänhoitotöitä viidelle alueelle sijoittuen 10:lle eri kiinteistölle, joiden sijainnit näkyvät liitekartalla. Kohteet ovat pienimuotoisia ja tehtävät metsänhoitotyöt ovat harvennuksia tai taimikon perkausta. Hoitotöitä ei suoriteta lintujen pesimäaikaan huhtikuun puolivälin ja elokuun välisenä aikana.