Neljännen rokotteen voi ottaa joko varaamalla ajan rokotukseen tai vaihtoehtoisesti Pop Up -rokotetilaisuudessa. Hoivayksiköiden asukkaat rokotetaan hoivayksiköissä erillisen suunnitelman mukaan lähiviikkoina.

THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan heidän suojaansa vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia kuolemia. Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annoksia suositellaan kaikille ilman varsinaista alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille, vaan suositus koskee nimenomaan iäkkäitä. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun on kulunut vähintään 3 kuukautta kolmannesta annoksesta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta.

Thl:n tiedote 24.3.2022: THL suosittelee 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille neljättä koronarokoteannosta – Tiedote – THL

Vakavasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille voidaan antaa neljäs rokoteannos, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Elinsiirto
Ryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto. 

Kantasolusiirto
Henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
Henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Immunosuppressiivinen syöpähoito 
Solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
Selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttävät henkilöt.

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
Henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
Ryhmään kuuluvat HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Ajanvaraus rokotuksiin

Sähköinen ajanvaraus: https://harkatie.terveytesi.fi

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, voit varata ajan puhelimitse omalta terveysasemalta. Huomioithan että puhelinpalvelussa on ruuhkaa.

Lieto, arkisin klo 8-14 p. 02 4873 7231
Koski Tl, arkisin klo 8-14 p. 02 4873 7530
Marttila, arkisin klo 8-14 p. 02 4873 7525

POP UP koronarokotustilaisuus

Liedon pääterveysasema, Hyvättyläntie 7, Lieto. Sisäänkäynti on pääovesta.

torstaina 21.4. klo 16.30-18.00

Ota mukaan Kela-kortti tai henkilötodistus ja ilmoittaudu saapuessasi.