Ukrainan sota ja siihen liittyvät tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa ja aikuisten reaktiot hämmentävät ja pelottavat erityisesti lapsia ja nuoria. Heidän huolensa ja pelkonsa on tärkeää kuulla ja ottaa vastaan.

Tukea tilanteen herättämien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn

Rutiinit ja normaalin, turvallisen arjen jatkaminen on tärkeää. Kun asiasta keskustellaan lasten ja nuorten kanssa, on tärkeä huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavat kysymyksiinsä totuudenmukaista tietoa ja vastauksia. Koululaiset osaavat kuvitella uutisissa kuvatut uhat omalle kohdalleen, mutta eivät osaa aina arvioida realistisesti vaaran todennäköisyyttä. Nuoret saattavat esimerkiksi kysyä, miten Ukrainan tilanne vaikuttaa jatkossa Suomen turvallisuustilanteeseen. Keskustelun yhteydessä on ensisijaisen tärkeää oikaista väärinkäsityksiä ja huhuja.

Ukrainan tilanne muuttuu hetki hetkeltä eikä aikuisellakaan voi olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Aikuiset voivat auttaa lapsia ymmärtämään tapahtunutta ja suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti. Lapsia ja nuoria kannattaa muistuttaa siitä, että Ukrainan tilanne on poikkeuksellinen ja elämä Suomessa on turvallista.

Mitä läheisemmäksi uutisissa kerrotut tapahtumat mielletään, sitä voimakkaampia reaktioita ne lapsissa ja nuorissa yleensä aiheuttavat. Osalla lapsista ja nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä hyvinvoinnista. Kouluissa on lapsia ja nuoria, jotka ovat tulleet Suomeen sota-alueilta ja opiskelijoita, jotka aloittavat asepalveluksensa lähiaikoina.

Aikuisten oma uutisten seuraaminen kannattaa ajoittaa niin, etteivät varsinkaan ikänsä puolesta pienet lapset niitä näe edes vahingossa. Kouluikäiset lapset seuraavat uutisia kuitenkin jo oma-aloitteisesti medioissa. He jakavat uutisia toisilleen sosiaalisessa mediassa ja käyvät asiasta keskustelua aikuisten ulottumattomissa. Lapsen ja nuoren sosiaalisen median käyttöä on tarvittaessa paikallaan rajoittaa. Kodeissa voidaan suojata lapsia sekä nuoria liian järkyttäviltä uutiskuvilta ja aiheen jatkuvalta uutisoinnilta.

Tuttu ja turvallinen ympäristö antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden työstää tapahtumaan liittyviä mielikuvia, ajatuksia ja tunteita. Kun Ukrainan kriisistä keskustellaan lasten ja nuorten kanssa, ei keskustelutuokioiden tarvitse olla pitkiä. Asiaan voi aina palata myöhemmin uudelleen. Keskustelussa voidaan käydä läpi kysymyksiä kuten, mistä nuoret saavat tietoa kriisistä ja tapahtumien kulusta ja millaisia tuntemuksia kriisitilanne heissä herättää. Nuorten turvallisuuden tunnetta lisää se, että he saavat iän- ja asianmukaisia vastauksia heitä mietityttäviin kysymyksiin.

Aikuinen toimii mallina suhtautumisessa myös vaikeisiin kysymyksiin ja tunteisiin. Lapset ja nuoret ovat taitavia aistimaan aikuisten erilaisia tunnetiloja. Aikuinen rauhoittaa lapsen mieltä parhaiten omalla esimerkillään ja läsnäolollaan. Kun aikuinen käyttäytyy rauhallisesti, kokee myös lapsi olevansa turvassa. Pienempien lasten on usein tärkeää saada purkaa tunteitaan puhumisen lisäksi muilla keinoin, kuten piirtämällä, leikkimällä ja tarinoiden kautta. Myös fyysisen läheisyyden tarjoaminen auttaa. Lasten ja nuorten tukemisen mahdollistamiseksi aikuisten on tärkeää huolehtia omasta rauhallisuudestaan, jaksamisestaan ja rajoistaan.

Tukea tilanteen herättämien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn

Liedon perheneuvola palvelee Liedon, Marttilan ja Kosken lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Tarkemmat tiedot ja ajanvarausohjeet: Perheneuvola

Koulujen oppilashuoltopalvelu: Jos vanhemmilla herää huoli oman lapsen tai nuoren tilanteessa, kannattaa olla yhteydessä oman koulun opiskeluhuoltohenkilöstöön, terveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai kuraattoriin.

MLL:n lasten ja nuorten puhelin palvelee numerossa 116 111 arkisin klo 14-20 ja viikonloppuna klo 17-20. Yhteydessä on mahdollista olla myös nettikirjepalvelun ja chatin kautta. Lisätietoa osoitteesta https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/

Nuorille suunnattu Sekaisin-chat auki joka päivä, ma-pe klo 9-24, la-su klo 15-24.
https://sekaisin.fi

Lapsi uutistulvassa:
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/

Miten käsitellä lasten kanssa sodan herättämiä tunteita?
https://psykotrauma.fi/tiedotteet/ukrainan-kriisi-miten-kasitella-lasten-kanssa-sodan-herattamia-tunteita/

Miten puhun sodasta nuoren kanssa? https://mieli.fi/uutiset/miten-puhun-sodasta-nuoren-kanssa/

Vad kan man göra om diskussioner om kriget väcker oro?
https://mieli.fi/sv/nyheter/vad-kan-man-gora-om-diskussioner-om-kriget-vacker-oro/

What can you do if talk of war worries you?
https://mieli.fi/en/news/what-can-you-do-if-talk-of-war-worries-you/

Kun maailman tilanne ahdistaa
https://www.mehilainen.fi/yrityksille/kun-maailman-tilanne-ahdistaa

Mitä voi tehdä, jos puheet sodasta huolestuttavat?
https://mieli.fi/uutiset/mita-voi-tehda-jos-puheet-sodasta-huolestuttavat/

Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/sodanuhka/Pages/default.aspx

Suomen Mielenterveys ry tarjoaa keskusteluapua kriiseihin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin ympärivuorokautisesti numerossa 09 2525 0111. Solmussa-chat palvelee ma-to klo 15-19. Lisätietoa osoitteesta https://mieli.fi/tukea-ja-apua/

Rentoutumis- ja mindfulness-harjoituksia sekä oma-apuohjelmia kriisistä toipumisen tueksi:
https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/harjoitukset/