Lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva voi hakea Kelan koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojensa kustannuksiin. Koulumatkatuen myöntämisperusteet muuttuivat maksuttoman toisen asteen myötä eli elokuusta 2021 alkaen.

Opiskelijalla voi olla oikeus maksuttomaan tai alennushintaiseen matkakorttiin

Föli-alueella eli Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Raisiossa, Ruskolla ja Naantalissa koulumatkat ovat maksuttomat maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla opiskelijoilla, jos koulumatka on yhteen suuntaan yli 7 kilometriä. Fölin koulumatkatukikortti on tässä tapauksessa maksuton.

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, koulumatkatukea voi saada, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 10 kilometriä. Fölin 30 päivän koulumatkatukikortin hinta on tällöin 28 euroa. Normaalisti nuorten 30 päivän kausikortin hinta on 38 euroa, eli alennusta myönnetään 10 euroa kuukaudessa.

Koulumatkatukea voi saada, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa. Koulumatkaksi määritellään lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä.

Koulumatkatukea haetaan Kelan koulumatkatukihakemuksella, joka jätetään täytettynä oman oppilaitoksen kansliaan. Kansliasta saa hakemusta vastaan ostotodistuksen, jota vastaan voi lunastaa maksuttoman tai alennushintaisen koulumatkatukikortin Fölin palvelupisteestä. Matkakorttia voi ladata Fölikaupassa ja Fölin palvelupisteissä; myös maksuton matkakortti tulee ladata kuukausittain.

Koulumatkatuki on tärkeää myös kunnille

Käytännössä Kelan tuki auttaa kuntia järjestämään edullista joukkoliikennettä muun muassa opiskelijoiden tarpeisiin. Siksi on toivottavaa, että kaikki tukeen oikeutetut hakisivat Kelan tukea. Föli-alueella nuorten liput ovat niin edullisia, että opiskelijan omavastuuraja ei ylity, mutta Kela maksaa tukea koulumatkojen liikenteen järjestäjälle eli Fölille. Kelalta saatu koulumatkatuki osoitetaan kuntien tuloksi opiskelijan kotikunnan mukaan.
Lisätietoa: