Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumosi 27.8. kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktin välttämisvelvoitteet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Molemmat alueet ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain 58 d §:n soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Näin ollen yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus.

Kumoamispäätökset tulevat voimaan perjantaina 27.8.2021.

Epidemiatilanne ei ole vielä ohi, mutta sitä hallitaan tällä hetkellä valtioneuvoston asettamilla ravintolarajoituksilla ja tartuntatautilain 58 c §:n mukaisilla toimenpiteillä sekä alueen sairaanhoitopiirien suosituksilla.

Aluehallintovirasto kannustaa ottamaan rokotteen

Epidemian leviämisen estämisessä on erityisen tärkeää korkean rokotekattavuuden saavuttaminen ja aluehallintovirasto kannustaakin kaikkia ikäluokkia rokottautumaan koronavirusta vastaan.

Asiakas- ja yleisötiloissa tulee noudattaa hygieniaohjeita epidemian leviämisen estämiseksi

Vaikka aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätökset on kumottu, on tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c voimassa koko maassa 31.12.2021 asti.

Säädös velvoittaa asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat estämään epidemian leviämistä. Heidän tulee huolehtia siitä, että heidän hallinnoimissaan tiloissa

  1. osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  2. osallistujille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista
  3. tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti
  4. asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tiloissa tulee järjestää sillä tavoin väljästi, kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista
  5. asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan

Jos epidemiatilanne uudelleen huononee ja laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, voi kunta tai aluehallintovirasto tehdä tartuntatautilain mukaisia rajoittamispäätöksiä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedote 27.8.2021