Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Liedossa valtatiellä 10 (Hämeentie) sijaitsevan Lietniemen sillan korjaustyöt viikolla 15 työmaan perustamisella. Korjaustyöt kestävät syyskuuhun saakka. Korjaustöiden aikana kaistanleveyksiä joudutaan rajoittamaan ja liikenne siirtämään yhdelle kaistalle ilta-/yöaikaan. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haitta tielläliikkujille.

Lietniemen silta on tyypiltään teräsbetoninen holvisilta ja se on valmistunut 1955. Sillan nykyiset reunapalkit, kaiteet ja pintarakenteet uusitaan. Korjausten myötä sillan höytyleveys kasvaa 9,5 metriin.

Korjaustyöt aloitetaan viikolla 15 työmaan perustamisella ja valmistelevilla töillä. Sillan pintarakenteiden purkutyöt aloitetaan alustavasti viikolla 17. Pintarakenteet ja reunapalkki uusitaan vaiheittain puoli kerrallaan. Työvaiheiden mukaan liikenteen käytössä on yksi 4,0 m levyinen kaista tai kaksi kaistaa, joiden leveys on yhteensä 6,75 m. Liikennettä voidaan rajoittaa yhdelle kaistalle ilta- ja yöaikaan. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteenohjaus hoidetaan käsiohjauksella tai liikennevaloilla. Nopeusrajoitus on työmaalla 50 km/h tai 30 km/h työvaiheiden mukaan.

Liikennemäärä sillalla on n. 13 462 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Tehan Oy.