Liedon Sillilässä, Lietniemen sillalla (VT-10 tiellä) on melua aiheuttava siltatyömaa ajalla 15.4.2022-31.8.2022.

Tehan Oy:n siltatyömaalla tehdään rammerointia ja vesipiikkausta. Meluava työ siltatyömaalla on pääasiassa päiväsaikaan. Yöaikaan meluavaa työtä on arviolta viikoilla 17-19 ja 23-26, meluavan työn kesto näinä ajankohtina noin 1 viikko. Lisäksi pari 1-2 yön mittaista melua aiheuttavaa jaksoa.

Tehan Oy:n melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta on mahdollista jättää muistutus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet osoitetaan Liedon ympäristöpäällikölle ja toimitetaan viimeistään 13.05.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Kuulutusta koskevat asiakirjat ovat kuulutusaikana 05.04.2022 – 13.05.2022 yleisesti nähtävillä Liedon kunnan internetsivuilla