Ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on THL:n tilastotietojen mukaan Liedossa lähikuntia pienempi. Tilanteen odotetaan kuitenkin tasoittuvan lähiviikkoina.

Liedon kunta vastaa Härkätien yhteistoiminta-alueen koronarokotuksista. Alueeseen kuuluvat Liedon lisäksi Marttila ja Koski Tl.

Rokotekattavuus Liedossa

Liedon kunta tarkisti sekä oman toimintansa suhteessa THL:n ohjeistukseen, että sairaanhoitopiiriltä kunnalle toimitettujen rokotemäärien ja näiden perustana olevien laskentaperusteiden toteutumisen.

Härkätien yhteistoiminta-alueelle saadut rokotteet on jaettu kuntakohtaisesti THL:n antamien ohjeiden ja kriteerien mukaisesti, eikä rokotteiden määrissä havaittu poikkeamia Liedolle kuuluvassa laskennallisessa osuudessa. Sairaanhoitopiirin kautta yhteistoiminta-alueelle ja kuntaan välitetyt rokotteet on annettu ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön toimesta noudattaen kullekin rokotteelle annettuja ohjeita.

Liedon rokotemääriin ja kunnan rokotekattavuuslukuihin vaikuttavat osaltaan rokoteannosten jakoperusteet, tehostetun palveluasumisen rokotusten hoitaminen sijaintikunnan mukaan sekä annettujen tehosterokotteiden verrokkikuntia suurempi kattavuus.

Kuntaan saatavien rokoteannosten jakoperusteet

Ensimmäisessä vaiheessa rokotteiden jakoperusteena alueelle ja kuntiin oli terveydenhuoltohenkilöstön määrä. Myöhemmin painopiste siirtyi väestöperusteiseksi, kuitenkin siten että Pfizer/Biontech- ja Moderna-rokotteen jakoperusteessa on huomioitu kunnan yli 70 v väestön määrä.

Liedossa yli 70-vuotiaiden osuus on Turun seudun oheisia esimerkkinä olevia verrokkikuntia, Ruskoa lukuun ottamatta, selkeästi alhaisempi. Liedon ja Ruskon rokotekattavuus (1. ja 2. rokoteannos yhteen laskettuna) ovat verrannolliset keskenään. Turku ja muut suuret kaupungit saavat oman rokoteosuutensa suoraan THL:n kautta

Yli 70 osuus väestöstä ja yli 85 vuotiaiden osuus väestöstä verrokkikunnissa pylväsdiagrammina. Tiedot kuvan alla taulukossa.

Taulukossa yli 70 vuotiaiden osuus väestöstä ja yli 85 vuotiaiden osuus väestöstä verrokkikunnissa.

Kunta
yli 70 v. / yli 85 v.
Rusko
12,9 % / 2,2 %
Lieto
13,7 % / 2,2 %
Kaarina
14,9 % / 2,2 %
Paimio
15,5 % / 2,7 %
Raisio
16,2 % / 2,8 %
Sauvo
17,6 % / 2,9 %
Paimio
17,7 % / 2,6 %

Tehostetun palveluasumisen vaikutukset

Liedossa toimii omien yksiköiden lisäksi kaikkiaan 10 ei-kunnallista erilaista asumispalveluyksikköä (mm. ikäihmisten tehostetun palveluasumisen, kehitysvammaisten/vammaisten autetun ja ohjatun asumisen sekä mielenterveys- ja päihdeasumisen yksikköä). Sijaintikunnan tehtävänä on huolehtia sekä näissä yksiköissä asuvien, että tehostetun palveluasumisen henkilökunnan rokotuksista, riippumatta asukkaan tai työntekijän kotikunnasta (THL:n ohjeiden mukaisesti). Rokotusten alkuvaiheessa tällä tekijällä on Liedossa ollut merkittävä vaikutus THL:n tilastoimaan rokotuskattavuuteen. Rokotteita Liedossa on annettu enemmän kuin THL:n rekisterissä Liedolle kirjautuu.

Tehosterokotekattavuus Liedossa on monia kuntia korkeampi

Liedon tehosterokotekattavuus (2. rokoteannos) on monia verrokkikuntia korkeampi. THL ohjeisti helmikuun alussa kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suosituksesta, että kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Liedossa tehtiin ajanvaraukset ja logistiset järjestelyt valmiiksi tehostetun palveluasumisen yksikköjen osalta ja näihin yksiköihin toinen annos annettiin alkuperäisen henkilöittäin tehdyn aikataulutuksen mukaisesti (eli toinen annos Pfizer/Biontech-rokotetta annettiin n. 3 viikon kuluttua ensimmäisestä). Rokotusten yhä edetessä tämä suhde-ero muihin kuntiin tasaantuu.

Rokotemäärät kasvavat ja rokotukset jatkuvat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri edellyttää, että kaikki alueen kunnat ovat rokottaneet kaikki 70 vuotta täyttäneet kuntalaiset viikon 15 loppuun mennessä. Jotta tämä voi toteutua myös Liedossa, on sairaanhoitopiiri luvannut toimittaa Lietoon lisärokotteita viikoilla 14-15. Joka tapauksessa viikoittaiset rokotemäärät kasvavat nopeasti huhti-toukokuussa ja näin rokotekattavuus lähtee ripeään nousuun.


Ajantasaiset koronarokotetiedot Liedon kunnan verkkosivuilla