Liedon kunnanhallitus on kokouksessaan 1.2.2021 päättänyt peruuttaa henkilökunnan lomautukset vuodelle 2021 koko henkilöstön osalta. Perusteena lomautusten perumiselle on kunnan tilinpäätösennusteen olennainen paraneminen. Lomautuksiin jouduttiin turvautumaan tilanteessa, jossa tilikauden tulos oli päätymässä vain lievästi ylijäämäiseksi ja talouden näkymät tilikaudelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2022 – 2023 näyttivät vahvasti alijäämäisiltä.

Tammikuussa 2021 kunnan tulos näytti tilinpäätöksen 2020 ennakkotietojen mukaan lähes kolme miljoonaa euroa ylijäämäiseltä. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat osaltaan ennakoitua parempi verotulokertymä, valtion maksama koronatuki sekä kunnan vuoden aikana toteuttamat sopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteet. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä kertyneiden tietojen valossa tilikauden tulos on todennäköisesti tammikuun arviota parempi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mari Mikkola toteaa, että positiivisesta tuloksesta huolimatta kunnassa tarvitaan edelleen jatkuvaa kehittämistyötä ja uudistumista. Kunnan talouden pitkän ajan näkymät eivät ole vuoden 2020 positiivisesta tuloksesta huolimatta olennaisesti parantuneet. Tulevaisuusohjelmaan sisältyviä ja muita talouden sopeutus- ja kehittämistoimia kunnan talouden tervehdyttämiseksi jatketaan edelleen.

Kunnan parantunut verotuloennuste vuosille 2021 – 2023 antaa mahdollisuuksia Liedon kunnan toiminnan jatkuvaan kehittämistyöhön sekä talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin myös uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021. Uudelle valtuustokaudelle Lieto päivittää kuntastrategiansa yhteistyössä uuden valtuuston kanssa sekä kiinnittää erityistä huomiota kunnan taloudelliseen menestykseen ja elinvoiman edelleen kehittämiseen.

”Kunnanhallitus osoitti oma-aloitteisella ja yksimielisellä päätöksellään lomautusten perumisesta erinomaista kyvykkyyttä ketterään ja nopeaan päätöksentekoon”, kiittelee kunnanjohtaja Esko Poikela. Tulevat vuodet edellyttävät kunnilta vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, kokeilut ja jatkuva kehittäminen sekä tietoon perustuva päätöksenteko ovat keinoja myös Liedon kunnan uudistamiseen näissä muutoksissa.