Liedon kunnan talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023 laadittiin tänä vuonna erityisesti koronatilanteen vuoksi suuren epävarmuuden vallitessa. Talousarvion laadinnassa noudatettiin varovaisuuden periaatetta siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen vuonna 2021 turvataan.

Talousarvio sisältää kunnanvaltuuston 9.11.2020 tekemän päätöksen vahvistaa Liedon kunnan vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 19,75 (nykyinen 19,50). Veronkorotus lisää kunnan verotuloja arviolta 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 1,1 miljoonaa euroa vuosina 2022 ja 2023. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 ei sisällä lomautuksia tai muita talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Talousarvio 2021 on alijäämäinen noin -3,6 miljoonaa euroa. Vuodelta 2022 ennakoidaan alijäämää noin -2,7 miljoonaa euroa ja vuodelta 2023 noin -2,6 miljoonaa euroa.

Liedon kunta jatkaa suunnitelmallisia investointeja tulevaisuuteen ja erityisesti infrastruktuuriin. Rakentamisen investoinnit sisältävät mm. Tarvasjoen koulun liikuntasalin ja terveyskeskuksen saneerauksen 2. vaiheen toteuttamisen. Merkittävä osa investoinneista joudutaan kuitenkin edelleen rahoittamaan lainalla. Lainakannan ennakoidaan kasvavan vuonna 2021 5,5 miljoonaa euroa, jolloin lainakanta on vuoden 2021 lopussa noin 81,8 miljoonaa euroa (arviolta 4.029 euroa / asukas). Talousarviossa ei ole vielä huomioitu valmisteltavana olevaa Keskuskoulu-hanketta, joka lisää koronapandemian ja hyvinvointialueuudistuksen ohella kunnan taloudellisia haasteita tulevien vuosien aikana.

Liedon kunta valmistelee parhaillaan Tulevaisuusohjelmaa vuosille 2021-2025 kunnan palvelutoiminnan kehittämiseksi ja uuden kuntastrategian laatimiseksi seuraavalle valtuuskaudelle sekä talouden tervehdyttämiseksi ja tasapainottamiseksi. Ohjelman tavoitteena on kehittää kunnan palveluita ja henkilöstön osaamista vastaamaan tuleviin muutoksiin ja haasteisiin. Samalla vahvistetaan kunnan taloutta ja varmistetaan haasteista huolimatta ylijäämäinen ja investoinnit mahdollistava talous. Tulevaisuusohjelmaan sisältyvien talouden tervehdyttämistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan myöhemmin erikseen talousarvioon tehtävinä muutoksina.

Liedon keskuskoulun rakennus
Keskuskoulu-hanke on parhaillaan valmistelussa.