Maantie 12277 Suopohjantien parantaminen, Lieto, tiesuunnitelma

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL, 503/2005) mukaista tiesuunnitelmaa ”Maantie 12277 Suopohjantien parantaminen, Lieto, tiesuunnitelma”.

Tiesuunnitelmassa Suopohjan maantietä 12277 parannetaan n. 3,2 km matkalla vastaamaan tien nykyistä liikennemäärää, Tie muutetaan sorapintaisesta asfalttipäällysteiseksi sekä uusitaan nykyinen tien rakenne ja pintakuivatus, jotta tien kantavuutta saadaan parannettua. Nykyinen puukantinen Kärpijoen silta, jonka hyötyleveys on 6,0 m uusitaan ja levennetään.

Yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti verkossa. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin hankkeen verkkosivuilla 5.5.-17.5.2022 välisenä aikana Mt12277_Suopohjantie_TS (suunnitelma.info)

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähet-tämään 19.5.2022 mennessä osoitteeseen matti.vuolamo@destia.fi tai postitse Destia Oy, Matti Vuolamo, Puutarhakatu 53, 20100 Turku. Halutessaan asias-ta voi myös soittaa alla mainituille lisätietojen antajille (Hurskainen ja Vuolamo, soittoaika maanantaina 9.5.2022 kello 16.00–18.00).

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käsittelee suunni-telmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tar-kemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tieto-suojaosioon osoitteessa www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Kutsu on julkaistu 25.4.2022 tietoverkossa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Sakari Hurskainen
puhelin 0400 611 054, sakari.hurskainen@ely-keskus.fi
Destia Oy, projektipäällikkö Matti Vuolamo
puhelin 0400 797 301, matti.vuolamo@destia.fi

Tervetuloa!

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus