Kunnanvaltuuston kokous 24.1.2021 klo: 17.30

Sähköinen kokous, jota voi seurata Liedon kunnantalon valtuustosalissa koronaan liittyvät rajoituksen huomioiden.

Sähköinen kokous striimataan live-lähetyksenä Liedon kunnan YouTube-kanavalle. Seuraa suoraa verkkolähetystä: Linkki live-lähetykseen

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastajat.
3 § Työjärjestys
4 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
5 § Niina Piipon, Henna Vuoriston ja Minna Ylikännön valtuustoaloite Liedon terveydenhuoltopalveluiden jatkuvuuden ja henkilökunnan riittävyyden puolesta
6 § Liedon Keskustan valtuustoryhmän aloite Liedon kylien kehittämisestä
7 § Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän aloite: Arvokas vanheneminen Liedossa
8 § Martti Heikkilän ero luottamustoimesta tarkastuslautakunnassa ja uuden jäsenen valinta
9 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen
10 § Tiedoksiannot ja muut asiat

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti sekä todetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja
on yleisesti nähtävänä 28.1.2022 klo 10.00 kunnan internetsivuilla.

Liedossa 19.1.2022

Juhani Pilpola
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja