Kunnanvaltuuston kokous 22.2.2021 klo: 17.30

Sähköinen kokous, jota voi seurata Liedon kunnantalon valtuustosalissa koronaan liittyvät rajoituksen huomioiden.

Sähköinen kokous striimataan live-lähetyksenä Liedon kunnan YouTube-kanavalle:

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 14 Työjärjestys
§ 15 Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2021
§ 16 Liedon kokoomuksen valtuustoaloite luottamushenkilöiden talkoisiin osallistumisesta
§ 17 Liedon Veden toiminta-aluekartan päivitys
§ 16 Kunnan antaman lainavakuuden määräajan pidentäminen, Saukonojan vesihuolto-osuuskunta
§ 19 Kouluverkkoselvitys ja Liedon keskuskoulu
§ 20 Toimeksiannot ja muut asiat

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti sekä todetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja on yleisesti nähtävänä 26.2.2021 klo 10.00 kunnan internetsivuilla.

Liedossa 17.2.2021

Minna Ylikännö
kunnanvaltuuston puheenjohtaja