Kunnantalon pihalla tehdään kaukolämpölinjan kaivutöitä 7.6.-30.6.2021. Uusi kaukolämpölinja rakennetaan nykyisten invapaikkojen kohdalta kirjastopäädyn viertä kunnantalon takana olevalle viheralueelle.

Kaivanto suojataan aidoilla ja kevyen liikenteen väylille kunnantalon edessä ja takana asennetaan kaivannon kohdille kulkusillat. Väliaikainen invapysäköinti on kunnantalon pääoven edessä.

Uuden kaukolämpölinjan tarkoituksena on parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta. Työ tehdään kesäkuun aikana ennen kuin kunnantalon pihan uudistustyöt alkavat heinäkuussa.

Liedon lämpö