Ohjeistus kotona koronavirukselle altistuneiden lasten osalta on tähän saakka ollut tiukempi kuin koulussa tai varhaiskasvatuksessa altistuneita lapsia koskeva ohje. Ohjeistus lievenee 1.2. alkaen ja on sama sekä kotona että koulussa ja varhaiskasvatuksessa.

Jos kotona on koronapositiivinen perheenjäsen ja lapsi on täysin oireeton, voi hän osallistua varhaiskasvatukseen tai koulun lähiopetukseen.

Jos lapsella ilmenee vähäisiäkään hengitystieoireita, tulee lapsen jäädä kotiin varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja välttää myös muita kontakteja vähintään 5 vuorokauden ajan.

Koronatartuntojen määrä on heikkenemässä Härkätien alueella

Koronatartuntojen määrä on hieman heikkenemässä Härkätien alueella. Testattavien henkilöiden määrä on pienentynyt 14.1. voimaan tulleiden tiukempien testauskriteerien jälkeen. Lapset sairastavat koronainfektion lievänä kuten aikuisetkin.