Koronarokotukset Härkätien alueella (Lieto, Marttila, Koski TL) alkoivat tammikuun ensimmäisellä viikolla n. 50 rokotteella. Ensimmäisen viikon jälkeen rokotteiden määrä on ollut noin 210 annosta viikossa. Tämän hetkisten tietojen mukaan rokoteannosten määrät pysyvät suunnilleen samoina seuraavat kolme viikkoa.

Rokotusjärjestys on THL:n ohjeen mukainen. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Jokainen rokotettava tarvitsee kaksi rokoteannosta.

Tähän mennessä Härkätien terveyspalvelujen alueella rokotuksia ovat saaneet:

• koronapotilaita hoitavat ja koronanäytteitä ottavat terveydenhuollon ammattilaiset
• tehostetun palveluasumisen henkilökunta ja asukkaat
• ensimmäisen rokotteen saaneet ovat saaneet toisia rokoteannoksia

Rokotuksien etenemisjärjestys

  • ensimmäisen rokotteen saaneiden toisten rokoteannosten antamista jatketaan
  • tehostetun palveluasumisen asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset jatkuvat (viikoilla 7-8)
  • yli 80-vuotiaat henkilöt (viikolla 9)
  • kotihoidon asukkaat ja henkilökunta
  • 70-80 –vuotiaat henkilöt ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat sekä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat

Rokotusten alkamisesta ja aikojen varaamisesta tiedotetaan Liedon kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdissä. Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asukkaat saavat tiedon rokotuksista henkilökohtaisesti.

Kuntalaisten rokottaminen

Kuntalaisten laajemman rokottamisen ajankohta ei vielä ole tarkentunut ja riippuu tulevien viikkojen aikana saatavista rokotemääristä. Jos rokotemäärä säilyy nykyisellä alhaisella tasolla, rokottaminen voi alkaa vasta kesällä tai syksyllä. Jos rokotteita saadaan lisää riittävän suuria määriä, aloitetaan työikäisen väestön rokottaminen mahdollisimman pian.

Rokotuksista ja rokotusaikojen varaamisesta tiedotetaan eri viestintäkanavien kautta ajankohtien tarkentuessa.

28.1.2021