Kaupungin omistamien metsien hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on aloitettu. Suunnitelmassa painotetaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa. Määräajoin tapahtuvilla toimenpiteillä avulla varmistetaan luontainen metsän uudistuminen ja turvataan laadukkaan ja terveen metsän kasvu.

Hoitotöissä poistetaan ensisijaisesti sairaita, heikkolaatuisia, stressaantuneita tai kasvupaikalle sopimattomia puuyksilöitä. Samalla luodaan tilaa terveille puille ja luontaiselle uudistumiselle. Hoitotöitä ei suoriteta lintujen pesimäaikaan huhtikuun puolivälin ja elokuun välisenä aikana.

Lisää aiheesta: