Liedon keskustassa koulunmäelle johtava Kärpijoentie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä 13.6 -9.8.2022 väliseksi ajaksi. Läpikulku suljetaan työmaan sujuvuuden ja turvallisuuden vuoksi.

Kulku koulunmäelle ohjataan kulkemaan Ajurintien ja Kahlojantien kautta.

Töiden yhteydessä korotetaan myös Simpukkatien, Ajurintien ja Kärpijoentien risteysalue.

Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Saneeraustyön rakennuttajana toimivat Liedon vesi ja Liedon kunta.

Kartta. Kärpijoentie on poikki ja läpiajo kielletty ajoneuvoliikenteeltä 13.6.-9.8.2022. Kiertotie Hämeentien suuntaa Ajurintien kautta.
Kärpijoentie on poikki ja läpiajo kielletty ajoneuvoliikenteeltä 13.6.-9.8.2022. Kiertotie Hämeentien suuntaa Ajurintien kautta.