Rautatien kunnossapitotuentaa tehdään tasoristeyksissä Päivästöntien tiealueella. Päivästön tasoristeys on suljettu noin vuorokauden ajan 28.8.2023

Liikennejärjestelyjen toteutus, purku ja valmistelut tehdään päiväsaikaan, radan tuenta yöllä.

Alueella on merkityt liikennejärjestelyt.

Urakoitsija Ramudden Oy