Jokilaakson päiväkodissa on neljä ryhmää: yksi alle 3-vuotiaiden ja kaksi 3-5-vuotiaiden vuorohoitoryhmää sekä esiopetusryhmä.

Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille, joiden vanhemmat tekevät vuorotyötä. Päiväkoti on auki lasten huoltajien työstä johtuvan hoitotarpeen mukaan.

Toiminta-ajatus

Vuorohoidossa lapselle pyritään luomaan kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsella on hyvä olla, ja syli aina saatavilla. Hyvä kasvatuskumppanuus vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä on meille tärkeää.