Avustukset on tarkoitettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä vertaistukeen paikallista sosiaali- ja terveystoimintaa harjoittaville yhdistyksille.

Avustusten hakuaika alkaa 4.4.2023 ja päättyy 3.5.2023 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusten jakamisesta päätetään Liedon kaupunginhallituksen kokouksessa.

Avustushakemusten liitteet

Kaikkiin avustushakemuksiin tarvittavat liitteet pitää toimittaa hakemuksen mukana määräaikaan mennessä. Liitteet ovat edellytyksenä sille, että avustushakemus voidaan ottaa käsittelyyn.

Mikäli liitteitä ei ole mahdollista lähettää sähköisesti hakemuksen kanssa, ne voidaan toimittaa Liedon kaupunginhallitukselle osoitteella: Liedon kaupungin kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto (kuoreen merkintä HyTe/Avustushakemus) Postitse lähetettyjen liitteiden tulee olla perillä Liedon kaupungin kirjaamossa 3.5. klo 16 mennessä.

Avustushakemukseen tulee liittää:

  1. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
  2. Kuluvan vuoden talousarvio
  3. Edellisen vuoden toimintakertomus
  4. Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus sisältäen tilintarkastajien lausunnon tai erillinen tilintarkastajien lausunto
  5. Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö (tilitys)
  6. Yhdistyksen säännöt
  7. Vuosikokous asiakirjat

Sähköinen hakulomake

Avustusten myöntämisperusteet