Hoitoalan lakko näkyy VSSHP:ssä ja Tyksissä. Perjantaina 1.4. alkava työtaistelu keskeyttää kaiken kiireettömän hoidon. Tyks on varautunut lakkoon perumalla kiireettömiä toimenpiteitä torstaista 31. maaliskuuta alkaen. Myös osa kiireellisestä hoidosta joudutaan keskeyttämään.

Neuvottelemme edelleen löytääksemme yhteisen näkemyksen siitä, mikä on suojelutyön määrä, jolla kriittinen sairaanhoito voidaan turvata myös työtaistelun aikana. Suuri joukko sairaalan työntekijöistä on lakossa.

Lakon aikana:

 • Tyks keskittyy päivystyspotilaiden hoitoon sekä lakon aiheuttamien välittömien vahinkojen rajaamiseen.
 • Myös kiireellistä syövänhoitoa joudutaan siirtämään.
 • Laboratorio ja kuvantamispalveluja toteutetaan vain Tyks kantasairaalassa. Näissä toiminnoissa keskitytään vain päivystykselliseen toimintaan.
 • Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin päivystykset ovat suljettuina toistaiseksi perjantaista 1.4. alkaen.
 • Tyks kantasairaalan Tyks Akuutti vastaanottaa päivystyspotilaita. Puhelimessa tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia ei pystytä toteuttamaan Tyks Akuutissa eikä Majakkasairaalan lasten- ja nuorten päivystyksessä. Päivystyksessä on ruuhkaa ja potilaiden on syytä varautua jonottamiseen. Valitettavasti päivystyksen henkilöstömäärä ei ole riittävä turvaamaan kattavaa päivystyspalvelua, ja sairaalassa keskitytään kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitoon.
 • Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä ja vastaanottavat potilaita. Laboratorio ja kuvantamispalveluita on tarjolla rajoitetusti.
 • Raskauteen ja synnytykseen liittyvät välttämättömät asiat hoidetaan. Odottavia äitejä pyrimme palvelemaan numerossa 02 313 1000.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivittää ajankohtaista tietoa verkkosivuille Ajankohtaista (tyks.fi)

Potilasturvallisuus ensiarvioisen tärkeää myös työtaistelun aikana

Päivystyspoliklinikalla potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä ja odotusajat kiireettömissä asioissa voivat venyä pitkiksi. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

 • Työtaistelun ulkopuolelle tulisi jäädä sellaisten töiden, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. Näyttää ilmeiseltä, että edes aivan välttämätöntä päivystyshoitoa ja päivystystä tukevien vuodeosastojen hoitoa ei pystytä kokonaan Tyksissa turvaamaan, sanoo Tyksin vt sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö.
  Työtaistelutilanteessa sairaalasta joudutaan kotiuttamaan potilaita varhaisemmin kuin normaalisti. Huonokuntoisia potilaita voisi auttaa se, että heidän läheisensä tulisivat potilaan vierelle.
 • Joudumme pyytämään läheisten tukea kotiutuneille potilaille. Tällä voimme yhdessä auttaa siinä, että juuri kotiutuneet eivät joutuisi uudelleen turvautumaan ruuhkautuviin päivystyspisteisiin, vaan toipuminen edistyisi kotona parhaalla mahdollisella tavalla, Tyksin sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas sanoo.

Tyks on yhteydessä potilaisiin

Tyksin hoitavasta yksiköstä ollaan yhteydessä potilaisiin, joiden ajanvarauksiin tulee muutoksia. Jos yhteydenottoa ei tule, potilaat tulevat sairaalaan kutsussa ilmoitetun ajan mukaisesti. Potilaisiin ollaan tarvittaessa yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai tekstiviestillä

Pyydämme odottamaan rauhallisesti viestiä. Soittaminen osastolle tai Tyksin vaihteeseen ei nopeuta asian hoitoa, vaan valitettavasti ruuhkauttaa puhelinliikennettä entisestään.

Puhelinpalvelussa ruuhkaa

Kiireettömissä asioissa on ensisijaisesti oltava yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Hätätilanteessa soita aina 112.
Tyksin puhelinvaihde p. 02 313 0000 toimii lakon aikana, mutta pitkään odotusaikaan on syytä varautua.