Yhdistysohjelma

Yhdistysohjelma –projekti kokosi vuonna 2019 Liedon kunnan keskeiset palvelut paikallisyhdistyksille. Kartoitimme myös hyviä käytänteitä sekä toiveita yhteistyön pohjaksi tulevaisuudessa.

Näillä sivuilla voit tutustua Yhdistysohjelma2020 –työryhmän kokoamiin materiaaleihin. Toivottavasti löydät yhdistystäsi kiinnostavaa tietoa. Ole yhteydessä toimialasi edustajiin kunnassa, mikäli yhteistyö kunnan kanssa kiinnostaa.

Kunta tarjoaa jopa maksutta tai edullisesti tiloja yhdistysten käyttöön. Tutustu vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä kiinnostavan tilan hallintoon varataksesi tai saadaksesi lisätietoja hinnoista tai varaustilanteesta. Varattavissa olevia tiloja on muun muassa kunnantalon kokoushuoneet, koulujen tilat, Palvelukeskus Ruskan ja Tarvasjoen Hyvinvointikeskuksen tilat.

Taidenäyttelytilojen varaaminen tapahtuu Kulttuuripalveluiden Taidenäyttelytilat -sivulta.

Liikuntapaikkojen varaaminen kuten Lietohallin, koulujen liikuntasalien sekä ulkokenttien vuorohakemukset tehdään Liikuntapalveluiden Liikuntapaikkojen varaaminen -sivulta.

Nuorisotilojen varaaminen on mahdollista yhdistyksille ja toimintaryhmille, nuorisopalveluiden oman toiminnan aikataulujen puitteissa. Mahdollisuutta tilojen käyttämiseen ja vuokraamiseen voit kysyä nuorisopalveluilta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimeksiantona saatu yhdistysohjelman laatiminen aloitettiin suunnittelukokouksella 15.8.2019. Yhdistysohjelmaan otettiin lähtökohtaisesti kuntanäkökulma, jossa pyrittiin:

1) tuomaan näkyväksi kunnan yhdistyksille jo tarjoamat palvelut, joita ovat muun muassa toiminta-avustukset, tilojen tarjoaminen toiminnan järjestämiseksi, tapahtumayhteistyö esimerkiksi Lieto-viikolla, asiantuntijatuki vaikka hankerahoituskanavien osalta, koulutusten tarjoaminen ja yleinen tiedotus vapaa-aika palveluista yhdistyksille.

2) kokoamaan ajatuksia ja ideoita yhdistysyhteistyön pohjaksi tulevaisuuden Liedossa – mitä kunta toivoo yhdistyksiltä ja voi tarjota yhdistyksille, joita voivat olla esimerkiksi palveluiden tuottaminen yhteistyöllä, erilaiset foorumit ja parempi viestintä kunnan ja yhdistysten välillä.

Strateginen painopistealue:
Lietolainen on aktiivinen ja onnellinen – Yhteisöllisyyden ja aktiivisen harrastus- ja yhdistystoiminnan edistäminen

Yhdistysohjelmaa laadittaessa pohdittiin:

• Mitkä ovat Liedon yhdistysyhteistyön kehittämisen painopisteet, uhat, mahdollisuudet jne?
• Kunnan eri toimialat miettivät yhdessä, mitä yhdistykset voisivat tarjota kunnalle esim. palveluketjut, mahdollisuudet, todetaan esteet ym.
• Keitä kaikkia toimijoita aihe ja haettavat ratkaisut koskettavat
• Pohdittiin asiaa kunnan palvelutarpeiden näkökulmasta ja yhdistysten näkökulmasta?
• Miten yhteistyön ja toiminnan kehittäminen mahdollisesti hyödyttää kuntalaisia, kuntaa ja yhdistystä?
• Pidettiin mielessä yhteinen arvopohja mm. kunnan ja yhdistysten strategiat, valvonta, vastuut jne. jotka pitää tapauskohtaisesti käydä aina läpi.