Lieto kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Lieto kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueet vastaavat tammikuusta 2023 lähtien esimerkiksi seuraavista julkisista palveluista

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu, esim. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus