Kyvykkäät kylät -hanke 2022-2023

Maalikuussa 2022 käynnistyi Liedossa parivuotinen kylähanke, joka on jatkoa kevään 2021 Kyvykkäät kylät –esiselvityshankkeelle.  Esiselvityshankkeessa kartoitettiin kuntien reuna-alueiden elinkeinotoiminnan nykytilannetta ja asukkaiden tarpeita yhteistyössä Liedon, Auran, Marttilan ja Paimion kanssa kuntarajoista välittämättä. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella Liedon osalta oli selkeä tarve jatkohankkeelle.

Hankkeen tavoitteet:

 • Kylien asukkaiden ja omien toimijoiden osallistaminen ja omien hankkeiden käynnistäminen
 • Yrittäjyyden ja yritysten kasvun tukeminen
 • Palveluiden kehittäminen ja yritystoiminnan monipuolistaminen
 • Tapahtumatuotannon ja elinvoiman lisääminen ja tukeminen

Hankkeen toimenpiteet:

 • Kumppanuusverkoston muodostaminen
 • Kylien väliset tapaamiset
 • Yhdistys-yritys -tapaamiset
 • Yrittäjien osaamisen kehittäminen
 • Osaavan työvoiman kouluttaminen
 • Kylien imagomarkkinointia
 • Verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia

Liedon kunnan yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Varsin Hyvä ry, Liedon Yrittäjät ry, Liedon alueella toimivat kyläyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat, ELY, Aurajoen matkailutie -hanke, Auran kunta, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja YES Varsinais-Suomi.

Ajankohtaista

Hankkeen koordinaattori:

Yritysneuvoja
Hämäläinen Marja-Leena
040 3515 768
marja-leena.hamalainen@lieto.fi