E18 Turun kehätien parannushanke

Turun kehätie (Kt 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä. Hankkeessa Kauselan ja Kirismäen välisen tieosuuden tasoliittymät poistetaan ja tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä tuo uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Parannustöiden myötä kehätien nopeusrajoitus nousee nelikaistaisella tieosuudella 100 km/h:ssa.

Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Pukkilan ja Kirismäen väliselle tieosuudelle ja valtatie 10:n osuudelle kehätie–Tammitie, ja työt valmistuvat vuonna 2021. Kesällä 2020 käynnistyvässä toisessa vaiheessa työt keskittyvät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie, ja ne valmistuvat vuonna 2023.

Hankkeen toteuttaa Väylävirasto yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.