E18 Turun kehätien parannushanke

Turun kehätie (Kt 40) on osa vilkkaasti liikennöityä E18-tietä. Hankkeessa Kauselan ja Kirismäen välisen tieosuuden tasoliittymät poistettiin ja tieosuus rakennettiin nelikaistaiseksi. Hankkeessa parannettiin liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeen tavoitteena oli myös tuoda uusia mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun.

E18 Kausela–Kirismäki parantaminen

Vilkkaasti liikennöity kehätie (13 500 autoa/vrk) on erittäin tärkeä lounaisrannikon liikennejärjestelmälle, alueen asukkaille, elinkeinoelämälle ja koko eteläisen Suomen logistiikalle. Parannustöiden myötä kehätien nopeusrajoitus nousi nelikaistaisella tieosuudella 100 kilometriin tunnissa.

Keväällä 2019 käynnistyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin Pukkilan ja Kirismäen väliselle tieosuudelle ja valtatie 10:n osuudelle kehätie–Tammitie, ja työt valmistuivat syksyllä 2021. Kesällä 2020 käynnistyneessä toisessa vaiheessa työt keskittyivät osuudelle Kausela–Pukkila ja valtatien 10 välille kehätie–Kaarinantie, ja ne valmistuivat vuonna 2022.

Hankkeen toteutti Väylävirasto yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.

E18 Turun kehätietä parannetaan rakentamalla Avantin eritasoliittymä Liedossa

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa yhteistyössä Liedon kaupungin kanssa Avantin eritasoliittymän ramppien sekä katuyhteyden rakentamisen. Eritasoliittymän rakentaminen parantaa alueen liikenneyhteyksiä Tuulissuon teollisuusalueelle sekä kehätien liikenneturvallisuutta ja välityskykyä. Hanke on jatkoa Väyläviraston toteuttamalle E18 Kausela-Kirismäki -hankkeelle.

Työt aloitetaan 24.4.2023 alkavalla viikolla ja urakan on määrä valmistua marraskuussa 2023.