Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa yhteistyössä Liedon kaupungin kanssa Avantin eritasoliittymän ramppien sekä katuyhteyden rakentamisen. Eritasoliittymän rakentaminen parantaa alueen liikenneyhteyksiä Tuulissuon teollisuusalueelle sekä kehätien liikenneturvallisuutta ja välityskykyä. Hanke on jatkoa Väyläviraston toteuttamalle E18 Kausela-Kirismäki -hankkeelle.

Rakennuskohde sijaitsee Kaarinan ja Liedon alueilla. Hanke sisältää E18 Turun kehätien (kt 40) parantamisen Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välisellä tiejaksolla, joka on pituudeltaan n. 1,9 kilometriä. Kehätietä parannetaan rakentamalla uusi Avantin eritasoliittymä ja lisäksi rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Turun kehätien varteen.

Avantin eritasoliittymän rakentamista varten Turun kehätien sekoittumiskaistat sekä sillat ovat toteutettu jo Kausela-Kirismäki -hankkeessa. Nyt käynnistyvässä urakassa rakennetaan eritasoliittymän rampit kaikkine laitteineen ja järjestelyineen, katujärjestelyt sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät.

Avantin eritasoliittymän kartta.
Avantin eritasoliittymä sijaitsee Kauselan ja Tuulissuon eritasoliittymien välisellä tiejaksolla. Katuyhteys yhdistyy Länsi-Avantintielle. Kehätien varteen rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä. Kartta Ely-keskus

Työt aloitetaan 24.4.2023 alkavalla viikolla ja urakan on määrä valmistua marraskuussa 2023.

Rakentamistyöllä on vaikutuksia Turun kehätien liikenteeseen louhinnan ja reuna-alueiden töiden aikaan, liikennettä voidaan joutua ajoittain pysäyttämään tai kaistoja sulkemaan. Muutoin liikenne kehätiellä sujuu normaalisti. Länsi-Avantintiellä ja Avantintiellä liikenne pääsee kulkemaan työmaan läpi, mutta kaistojen leveyttä on rajoitettu ja nopeusrajoitus on alennettu. Rajoitukset voivat aiheuttaa ruuhkaa ja liikkumiseen voi tulla viivästyksiä. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille on koko rakennustöiden ajan käytössä kulkuyhteys työmaan ohi Länsi-Avantintiellä ja Avantintiellä.

Liikenne kulkee rakennustöiden aikana työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä, joten tienkäyttäjiltä toivotaan varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

Hankkeen sijainti kartalla (paikkatieto.vaylapilvi.fi)

21.4.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskus