E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien parantaminen Tuulissuon ja Kauselan eritasoliittymien välillä on käynnissä ja rakentamisen vuoksi liittymä Mursketieltä Turun kehätielle suljetaan lopullisesti maanantaina 3.5.2021

Avantin kohdalla Mursketien tasoliittymä Turun kehätielle suljetaan.
Liikenne kehätien ja Mursketien väliltä ohjataan kulkemaan Eteläkaaren ja Avantintien kautta Tuulissuon eritasoliittymään tai Kauselan eritasoliittymään (kartta). Kulku Järvenperkiö -tielle kulkee jatkossa myöskin Avantintieltä Eteläkaaren ja Mursketien kautta.

Kehätien parantamisen yhteydessä välillä Kausela – Tuulisuo tasoliittymät kehätieltä poistetaan. Kehätie rakennetaan kokonaisuudessaan nelikaistaiseksi välillä Kausela-Pukkila vuosien 2021-2023 aikana ja tien eteläpuolelle rakennetaan yhtenäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Seuraa hanketta:
Väyläviraston verkkosivuilta www.vayla.fi/turunkehatie
Facebookissa www.facebook.com/E18Turunkehatie/

Turun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä. Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.