Tiedote. Julkaistu: 27.07.2021, 10:38 Väylävirasto

E18 Kausela-Kirismäki -hankkeessa valmistuu Turun kehätien ylittävä uusi Sippaan risteyssilta. Tasoliittymä Alisippaantieltä kehätielle suljettiin huhtikuussa 2020, josta lähtien rakennustöitä on tehty Alisippaantien ja Tuulissuontien välillä. Uusi silta otetaan liikenteelle perjantaina 30.7.2021.

Sippaan risteyssilta yhdistää Avantin ja Tuulissuon alueen Littoisiin ja sujuvoittaa osaltaan liikennettä näiden alueiden välillä. Sillan ansiosta on voitu poistaa taas yksi turvaton tasoliittymä kehätielle, sanoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väylävirastolta.

Uudella sillalla kulkee kaksi ajokaistaa ja nopeusrajoitus on 40 km/h. Sillan länsipuolella on jalankulun ja pyöräilyn väylä. Sillan länsipuolella Muuraussuontien ja Toimenlantie liittyvät Alisippaantielle uusien liittymien kautta. Nykyinen kehätien alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä puretaan myöhemmin.

Kartta Alisippaantien uusista liikennejärjestelyistä.