Liedon terveystoimi seuraa aktiivisesti STM:n, THL:n sekä alueellisten viranomaisten ja työryhmien koronaohjeistuksia. Rokotuskattavuuden lisääminen on keskeisin keino koronatilanteen helpottamiseksi.

Rokotustoiminta Liedossa, Marttilassa ja Koski Tl:ssa alueelle saatavien rokotemäärien ja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa.

Rokotusväli Härkätien alueella on toistaiseksi 12 viikkoa

Tällä hetkellä asetuksen mukainen rokotusväli on 12 viikkoa. Jos rokotteita on jäämässä yli, sallitaan 8 viikon väli. Ensisijaisesti rokotukset järjestetään niin, että kaikki saavat ensimmäisen rokotteen mahdollisimman pian.

Liedossa, Koskella ja Marttilassa aika 2. rokotuskerralle annetaan 1. rokotuskerran yhteydessä 12 viikon päähän. Alueemme rokotustoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti ohjeiden ja saatavien rokotemäärien mukaan. Jos edellytykset jatkossa täyttyvät, voidaan rokoteväliä lyhentää 8 viikkoon.

Pop Up –rokotetoimintaa suunnitellaan koululaisille

Pop Up –rokotetoimintaa on suunniteltu koululaisille siinä vaiheessa, kun ikäryhmään 12 – 15 -vuotiaille riskiryhmiin kuulumattomillekin saadaan rokotuksiin lupa.

Koronarokote myös raskaana oleville

Myös raskaana oleville suositellaan koronarokotteen ottamista.

Härkätien alueen rokoteajat täyttyvät hyvin

Liedossa, Marttilassa ja Koskella tarjolla olevat rokotusajat ovat tähän saakka täyttyneet hyvin, eikä rokotteissa ole tullut hävikkiä.

Koronarokotuskattavuus alueella

THL 30.7.2021
Liedossa 1. rokotteen saaneita on 66,5 % ja 2. annoksen saaneita 30,1 %.
Marttilassa 1. rokotteen saaneita on 65,1 % ja 2. annoksen saaneita 36,9 %.
Koski Tl:ssä 1. rokotteen saaneita on 67,1 % ja 2. annoksen saaneita 40,2 %