Kultur och fritid

Lundo kommuns kultur och fritids sektions verksamhets syfte är att stöda individens personliga utveckling och förmåga att funktionera i samhällen samt främja folksuveränitetens jämlikhetens och mångfaldens förverkligande i samhället, genom en livslång inlärnings princip.

Kultur, idrotts och ungdomstjänsterna ger förutsättningar för en stimulerande hobbyverksamhet och rekreation samt stöder barn och unga i familjer till att bli självständiga, medvetna och göra sunda beslut som vuxna.  Fritidstjänsterna ökar  också föreningars och samfunds verksamhetsförutsättningar genom att bevilja stöd.