Tuulissuo-Avanti yritysalueen kehittämishanke

Liedon kunta päätti uudessa elinkeino-ohjelmassaan käynnistää Tuulissuo-Avanti yritysalueen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on laatia alueella toimivien yritysten ja Liedon kunnan kanssa yhteistyössä alueen kehittämissuunnitelma.

Yhteistyön mahdollisuudet

Monen toimijan yritysalue tarjoaa mahdollisuuden tilojen, tuotantopanosten ja henkilöresurssien tehokkaampaan käyttöön sekä tuotantoprosessien optimointiin ja logistiikan parantamiseen yritysten hyötyessä toisten yritysten läheisyydestä.

Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi

  • tilojen käytössä
  • logistiikassa
  • jätehuollossa
  • sivuvirtojen hyödyntämisessä
  • energian käytössä
  • vedenpuhdistuksessa
  • lupaprosesseissa
  • markkinoinnissa

Yhteistyön kehittäminen parantaa  alueen vetovoimaisuutta ja yritysten mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa.

Nykytilan kartoitus

Tuulissuo-Avanti-yritysalueella toteutetaan hankkeen aikana nykytilan kartoitus, jonka pohjalta määritellään alueen profiili ja tunnistetaan merkittävimmät mahdollisuudet teollisiin symbiooseihin, tilatehokkuuteen ja infrastruktuurin kehittämiseen.

Mukana kehittämisessä

Kehittämistyössä Liedon kunnan kumppanina on Gaia Consulting Oy, joka on tehnyt jo yli 20 vuotta töitä teollisuusalueiden kehittämiseksi ja auttanut suomalaisia yrityksiä parantamaan liiketoimintaansa. Gaia Consulting Oy on suomalainen yritys, jolla on toimisto Turussa.

Mukana Tuulissuo-Avantin kehittämisessä on myös Turun ammattikorkeakoulu ja sen opiskelijat.