Turun seudun elinkeinosopimus allekirjoitettiin

Julkaistu 16.6.2016 klo 13.55

Turun seudun kuntien uusi elinkeinosopimus allekirjoitettiin 15.6. Sopimuksen myötä yrityspalveluiden uudistus sai lopullisen sinetin ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toimintojen siirto Turku Science Park Oy:n osaksi toteutuu  1.7.2016 alkaen.

Elinkeinosopimuksen allekirjoitti 11 Turun Seudun kuntaa

Turun seudun 11 kunnan ja kaupungin edustajat allekirjoittivat uuden elinkeinosopimuksen 15.6.

Elinkeinopalveluiden uudistamista on valmisteltu jo parin vuoden ajan. Taustalla on tavoite keskittää seutukunnan yritys- ja innovaatiopalvelut Turku Science Parkin alueelle ja kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä kehittää seudun kuntien välistä yhteistyötä elinkeinopalveluissa.

Uuteen elinkeinosopimukseen sisältyvät päätoiminnot ovat yrityspalvelut ja elinkeinorahasto.

  • Elinkeinorahastosta voidaan rahoittaa osaksi tai kokonaan sellaisia hankkeita ja toimintoja, jotka edistävät Turun seudun elinvoimaisuutta.
  • Yrityspalvelut koostuvat lähinnä yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluista.
  • Lisäksi Invest In- ja sijoittautumispalvelut, alueelliset markkinointitoimet ja alueellisten verkostojen ja osaamisklustereiden ylläpito sisältyvät palvelusopimukseen.

Sopimuksella halutaan varmistaa, että yhä kapeampiin osaamisalueisiin perustuva yritystoiminta voi kotikunnastaan riippumatta saada Turun seudulta tarvitsemansa palvelut ja hyötyä oman toimialansa kehittämishankkeista.

Ulospäin palvelut näkyvät asteittain tapahtuvina uudistuksina. Keskeisin uudistus on palveluiden keskittyminen tiiviille alueelle Turku Science Parkissa ja ns. yhden luukun -periaatteeseen siirtyminen.

Elinkeinosopimusta Liedon puolesta allekirjoittavat kunnanjohtaja Esko Poikela ja Johanna Mäkelä vt. toimialajohtaja, hallinto

Liedon kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittivat kunnanjohtaja Esko Poikela ja  Johanna Mäkinen, vt. toimialajohtaja, hallinto.

Lisää aiheesta:

http://www.turkusciencepark.com/fi/spark-uutiset/1388/uusi-elinkeinosopimus-uudistaa-turun-seudun-elinkeino-ja-innovaatiopalveluita/

http://www.turkusciencepark.com/fi/spark-uutiset/1483/turun-seudun-elinkeinosopimus-sinetoitiin/