Liedossa on maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri

Julkaistu 11.1.2017 klo 21.20

Vuoden 2017 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa yrittäjyysilmapiiri sekä arviot kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä ovat parantuneet edelleen viime vuodesta. Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja siellä parhaaksi kunnaksi Lieto.

Yrittäjyysilmapiirivertailun ykköspaikalla on Liedon kunta.  Liedon yrittäjyysilmapiiriä pitää hyvänä tai erinomaisena 83 prosenttia kyselyyn vastanneista lietolaisista yrittäjistä.Yrittäjien arviot oman kunnan yritysilmapiiristä. Lieto 83, Naantali 76, Kaarina 72, Raisio 67, Salo 61, Uusikaupunki 57, Loimaa 54, Turku 53, Pöytyä 39, Parainen 25

Taulukko Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2017 julkaisusta.

Lietolaisyrittäjät ovat myös tyytyväisimpiä kunnan ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Kyselyyn vastanneista lietolaisista yrittäjistä 75 prosenttia arvioi yhteistyön hyväksi ja erinomaiseksi eikä  yksikään vastaaja pitänyt yhteistyötä huonona.  Toimitilojen ja tonttien saatavuus arvioidaan niin ikään maakunnan parhaaksi Liedossa.

Maakuntaennusteen tulokset osoittavat, että viime vuonna alkanut myönteinen vire jatkuu ja varsinaissuomalaiset yrittäjät ovat alkaneen vuoden talousodotuksissa selvästi viimevuotista toiveikkaimmissa tunnelmissa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste vuodelle 2017, Varsinais-Suomen Yrittäjien www-sivuilla

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste vuodelle 2017 laadittiin Varsinais-Suomen Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä.