Liedon uusi elinkeino-ohjelma vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kunnan elinvoimaisuutta

Julkaistu 19.12.2019 klo 11.00

Elinkeino-ohjelman teemat ovat kasvu, osaaminen ja yhteistyö.

Nämä kolme teemaa nojaavat pitkäjänteisesti kehitettyihin vahvuuksiin sekä avoimeen ja oivaltavaan otteeseen tulevaisuuden menestyksen turvaamisessa.

Liedon kunnan uusi elinkeino-ohjelma 2020 pyrkii turvaamaan ja vahvistamaan Turun seudun ja erityisesti Liedon elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kunnan elinvoimaisuutta.

Elinkeino-ohjelma laadittiin elinkeinotoimikunnan ohjauksessa yhteistyönä yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Se tukeutuu Liedon kuntastrategiaan sekä arviointiin edellisen elinkeino-ohjelman toteutumisesta.

Liedon kunnan elinkeino-ohjelma 2020 - (pdf)

Elinkeinotoimikunta