Elinkeinotoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä ideoida ja tehdä ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja parannetaan.

Kunnanhallitus valitsi jäsenet toimikuntaan vuosiksi 2017-2021 ja pyysi sekä Liedon Yrittäjät ry:tä, Liedon Yrittäjät ry:n naisjaostoa että Maataloustuottajia kutakin nimeämään toimikuntaan oman edustajansa.

Elinkeinotoimikunnan kokoonpano 2017 - 2021

Auli Hänninen, puheenjohtaja
Jari Vuorinen, varapuheenjohtaja
Martti Heikkilä
Timo Katajainen
Sirke Ketonen
Petteri Suhonen
Laura Tiittanen
Kristiina Vihavainen
Timo Kuukasjärvi, Liedon Yrittäjät ry
Niina Haario, Liedon Yrittäjät ry naisjaosto
Markku Hyssälä,  Maataloustuottajain Liedon yhdistys