Ympäristöterveyspalvelut

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen ja turvallisen elinympäristön. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Liedon kunta toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle.

Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Liedon ympäristöterveyslautakunta, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhteistoimialueen kunnasta.

Ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, tupakka-, ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta-, ja tarkastustehtävistä. Säännöllistä valvontaa tehdään ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.