Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Tarkoituksenamme on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet ovat:

  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen avustaja
  • palveluasuminen
  • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  • päivätoiminta

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimenpiteet:

  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus

Hakemuslomakkeet

pdf Henkilökohtainen apu -hakemus
pdf Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus
pdf Vammaispalveluhakemus
pdf Erityishuolto-ohjelmaan esitettävät palvelut


 

Muita lomakkeita

pdf Tukiperhe, läsnäolopäivät