Asiakasmaksut

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista.

pdf Asiakasmaksuhinnasto 2020

Maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan asiakasmaksurasituksen estämiseksi palveluiden käyttäjälle on säädetty maksukatto. Maksukatto on 683 euroa kalenterivuodessa eli jos asiakkaan  maksukaton piiriin kuuluvat maksut ylittyvät yllämainitun euromäärän, on avopalveluiden käyttö maksutonta sen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausihinta on maksukaton ylittymisen jälkeen 22,50 euroa vuorokaudelta.

Maksukaton piiriin kuuluvat maksut:

  • terveyskeskusmaksu
  • fysioterapian asiakasmaksu
  • lyhytaikainen sairaalahoito
  • sarjahoidon asiakasmaksu
  • erikoissairaanhoidon käyntimaksu

Kun maksukatto on täyttynyt, ota yhteyttä terveyskeskukseen puh. 02 4873 7422/osastosihteeri, sairaalapalvelut.
Vapaakortin saamiseksi tarvitaan maksetut asiakasmaksukuitit, myös muista hoitolaitoksista.