Määräaikaiset terveystarkastukset

Tehdään jokaisella vuosiluokalla, joista ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla tehtävä terveystarkastus järjestetään laajana.

Laajaan terveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus ja siihen kutsutaan vanhemmat mukaan.