Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluille jälleen Laaduntunnustus

Julkaistu 13.2.2020 klo 12.58

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut ottivat 6.2.2020 vastaan laatujärjestelmälleen myönnetyn SHQS Laaduntunnustuksen.

 SHQS Laatupalkinnon vastaanottivat vt. terveyspalvelujohtaja Veli-Matti Leinonen ja SOTE- laatukoordinaattori Leena Nikulainen

Liedon kunnan vt. terveyspalvelujohtaja Veli-Matti Leinonen ja SOTE- laatukoordinaattori Leena Nikulainen ottivat vastaan laaduntunnustuksen LabQuality Days-kongressin yhteydessä järjestetyssä laaduntunnustusjuhlassa 6.2.2020.

Laaduntunnustus myönnettiin 13.6.2019 ja se on voimassa 12.6.2022 saakka.

Laaduntunnustus oli terveyspalveluille järjestyksessä seitsemäs (7.) ja sosiaalipalveluiden toinen (2.).

Härkätien terveyspalveluilla on ainoana Suomessa ollut yhtäjaksoisesti 20 vuotta voimassa oleva laaduntunnustus. Systemaattinen palvelujen laadun kehittäminen aloitettiin Härkätiellä vuonna 1997, ylilääkäri Veli-Pekka Prinssin johdolla ja hänen viitoittamalla polulla työ jatkuu edelleen.

Laaduntunnustus tarkoittaa sitä, että organisaation rakenteet on ulkoisten auditoijien toimesta tarkastettu ja että ne täyttävät laadukkaan palvelun tuottamisen kriteerit.

Henkilöstön haastattelussa laadunhallintatyön hyödyistä ilmeni, että selkeiden prosessikuvausten kautta päivittäisen työn teko helpottuu ja tämä näkyy tasalaatuisena palvelun tuottamisena. Laatutyö on jokapäiväistä työtä, sitä tehdään arjessa päivittäin.

Laadunhallinta on jatkuvaa palvelujen kehittämistä joka ei pääty koskaan. Aina löytyy parannettavaa palvelujen tuottamisessa.

Juhlan jälkeen laadunhallintatyö jatkuu Härkätiellä 4. - 5.3.2020 tapahtuvalla ulkoisten auditoijen tekemällä ylläpitoauditoinnilla.

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Liedon kunta

vt. terveyspalvelujohtaja Veli-Matti Leinonen
SOTE- laatukoordinaattori Leena Nikulainen
vs. toimialajohtaja Krista Ryödi

SHQS Laaduntunnustus

SHQS – tie jatkuvaan parantamiseen

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä.

SHQS-laatuohjelmaa hyödynnetään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä Suomessa. Asiakasorganisaatioita ovat pienet, keskisuuret ja suuret yksityiset palveluorganisaatiot, säätiöt ja yhdistykset, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut ja sairaanhoitopiirit. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa.

SHQS lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Standard. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin (vastaavasti kuten esim. ISO-järjestö ISO 9001 standardoinnissa). Labquality Oy:llä on Suomessa yksinoikeus SHQS-arviointikriteeristöön.

”Auditointi herätti ajattelemaan asioita. Ulkopuolinen näkee epäkohtia mutta myös toimivia työtapoja.” Auditointi- ja sertifiointipalvelun asiakaspalaute

www.LabQuality.fi