Geriatrinen poliklinikka

Geriatrinen poliklinikka palvelee kotona asuvia Liedon, Kosken ja Marttilan kunnan ikäihmisiä. Moniammatillinen tiimi tekee laaja-alaisia arviointeja asiakkaiden kotona.

Lisäksi poliklinikan toimintaan kuuluvat mm.:

 • geriatrin konsultaatiot
 • ajokyvyn arviot
 • kuntoutussuunnitelmien laadinta
 • lääkitysarviot
 • osastohoidossa olleiden asiakkaiden jatkokontrollit

Tarkoituksena on kartoittaa yksilöllisesti asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat riskitekijät asiakkaan kotona. Tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Yksikön henkilökuntaan kuuluvat:

 • geriatrian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja

Saatavilla ovat myös sosiaalityöntekijän, geronomin ja muistihoitajan palvelut.

Geriatrisen poliklinikan asiakkaaksi voi ohjautua:

 • ottamalla itse yhteyttä yksikköön
 • omaisen/läheisen pyynnöstä
 • ammatillisen tahon kautta esim. lääkäri, kotihoito, sairaanhoitopiiri, palveluohjaus, terveyskeskus, omaishoidontiimi, sosiaalityö, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunta, järjestötoimija
   

Arvioinnin sisältö:

Arvioinnin sisältö muodostuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan esim:
 

 • lääkärintarkastus
 • lääkityksen tarkistus
 • tarvittavat tutkimukset
 • toimintaterapeutin / hoitajan kotikäynti
 • fysioterapeutin kotikäynti
 • hoito- tai kuntoutussuunnitelman laadinta
 • toimintakykytestaukset
 • toimintakykyharjoitteet
 • apuvälinekartoitus
 • ohjaus ja neuvonta
 • muistitutkimukset
 • kaatumistapaturmien selvittely
 • ajokyvyn arviointi
 • tarvittavien palveluiden käynnistäminen