Muutoksia varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2020 alkaen

Julkaistu 9.6.2020 klo 10.00

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 25.3.2020 varhaiskasvatusmaksut ja sähköisen hoitoaikojen ilmoitusmenettelyn 1.8.2020 seuraavasti:

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

1. Maksuprosentit ja tuloraja


Perheen
koko 
henkilöä


Tuloraja 1.8.20 alkaen  €/kk

Korkein    maksu
 %

2

2 136

10,70

3

2 756

10,70

4

3 129

10,70

5

3 502

10,70

6

3 874

10,70

2. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 €/kk.  Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta ja kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €/kk.

3. Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Varatut tunnit                                        Maksu % 
viikossa / kalenterikuukaudessa        kokoaikaisesta maksusta                  

enintään 20 h / 84 h                                             60 %

yli 20 h – alle 35 h/yli 84 h – alle 147 h                80 %

vähintään 35 h/ 147 h                                         100 %
 

4. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % tai 80 % sen mukaan kun esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta on varattu. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa 1.8. ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

5. Sähköinen varhaiskasvatusajan ilmoittaminen

Perheiden tulee ilmoittaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatusaika ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mikäli varhaiskasvatusaikaa ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikkö varaa lapselle hoitoajat jokaiselle arkipäivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan hoitosopimuksessa sovittuun tuntimäärään. Mikäli varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy enemmän kuin kahdella tunnilla, varhaiskasvatusmaksu peritään ylityksen mukaisen tuntirajan mukaan seuraavan kuukauden alusta alkaen

Muutos subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen

1.8.2020 voimaan tuleva muutos varhaiskasvatuslakiin palauttaa lapsen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen edun ja tarpeen mukaisesti.

Voimassa oleva varhaiskasvatuslaki antaa kunnalle oikeuden määritellä lapsen varhaiskasvatusajan, silloin, kun lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20 tuntia viikossa. 1.8.2020 voimaan tulevan lain myötä tämä oikeus poistuu. Kun perhe valitsee lapsensa varhaiskasvatusoikeudeksi osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, on heillä oikeus määritellä, miten tuntimäärä jakautuu viikossa.

Muutos varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja väliseen suhdelukuun

Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua 1.8.2020 alkaen.  Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden yli 3-vuotiden lasten ryhmissä.

Liedossa 4.5.2020                             Elina Lindholm

                                                                           Varhaiskasvatusjohtaja