Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva vertaistukeen perustuva järjestelmä. Tukioppilas / kummioppilas / luottamusoppilas auttaa muita oppilaita, yleensä kouluun uusina tulevia oppilaita, ja haluaa toimia vapaaehtoisesti kouluyhteisön hyväksi.

Koulussa toiminnasta vastaa joku koulussa työskentelevistä aikuisista tai esimerkiksi oppilaskunnan toiminnasta vastaava opettaja. Ks. tarkemmin koulukohtaisesti.

Suurin osa tukioppilastoiminnasta on tukioppilaan ja uuden oppilaan välisiä keskusteluja ja yhteistä toimintaa, esimerkiksi pelejä ja leikkejä. Tukioppilas edistää myös omalta osaltaan hyvien ihmissuhteiden syntymistä. Hän pyrkii edistämään myös kouluviihtyvyyden, yhteisvastuun sekä kannustavan ja turvallisen kouluilmapiirin syntyä.