Koulukuljetus

Perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mikäli koulukuljetusreittiä ei ole, niin kuljetuksen vaihtoehtona voi olla myös saattamiseen myönnettävä avustus.

Liedon kunta vastaa maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä seuraavissa tapauksissa

  • yli 3 kilometrin pituinen koulumatka esiopetuksen oppilaalla ja perusopetuksen 1-2 luokkien oppilaalla
  • yli 5 kilometrin pituinen koulumatka perusopetuksen 3-10 luokkien oppilaalla
  • koulumatkalla oleva ns. vaarallinen tie/tieosuus, jota pitkin oppilas joutuu kulkemaan. Pelkkä vaarallisen tien ylitys ei vielä tee koulumatkasta vaarallista, ja vaaralliseksi luokiteltua tietä pitkin käveltävä matka bussipysäkille voi olla 100-200 m. Vaaralliset tiet määritellään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa.
  • mikäli oppilaalla on koulukuljetukseen oikeuttava hyväksyttävä lääkärinlausunto

Kaikille avoin joukkoliikenne

Jokainen oppilas voi käyttää Fölin busseja matkan pituudesta riippumatta. Matkasta oppilas maksaa itse taksan mukaisen hinnan, tai hankkii bussikortin. Liedon kunnan sivistyspalvelut suosittelee bussien käyttöä myös harrastusmatkoilla.
 
Bussikortteja voi ostaa myös Liedon yhteispalvelupisteestä Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13.

Lisätietoja, aikataulut ja hinnat osoitteesta:http://www.foli.fi

Asiakaspalautetta Fölikyydeistä voi antaa klikkaamalla alla näkyvää linkkiä:

https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/fi/Feedback/35-Joukkoliikenne%20F%C3%B6li