Kiusaamisen ehkäiseminen

KiVa- koulu on koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä, tutkimustietoon perustuva toimenpideohjelma.

Tutkimustulosten mukaan KiVa Koulu -ohjelma vähentää kiusaamista merkittävästi samalla, kun se muun muassa lisää kouluviihtyvyyttä ja -motivaatiota sekä vähentää masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Ohjelma pyrkii antamaan konkreettisia työvälineitä kiusaamisteeman käsittelemiseksi oppitunneilla ja esille tuleviin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi.

KiVa-kouluun