Kansainvälinen opetus

Liedossa Kirkonkulman koulu on päävastuussa maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksesta. Oppilaat, joiden opetuskieli on englanti saavat opetusta Turun kansainvälisessä koulussa.

Maahanmuuttajien opetus Liedossa

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

Kirkonkulman koulu on päävastuussa kunnan maahanmuuttajalasten opetuksesta. Valmistavan vaiheen oppilaat sijoitetaan aina Kirkonkulmalle. Koulussa on oma henkilöstönsä maahanmuuttajaopetukseen; opettaja sekä avustaja.

Kansainvälinen koulu

Turun kansainvälinen koulu on Turun kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jonka opetuskielenä on englanti. Koulun tarjoama opetus on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisten perheiden lapsille, jotka asuvat tilapäisesti tai pysyvästi Suomessa sekä suomalaisten perheiden lapsille, jotka palaavat ulkomailta takaisin Suomeen sekä myös niille suomalaisperheiden lapsille, jotka haluavat jostain muusta perustellusta syystä päästä Turun kansainväliseen kouluun. Edellytyksenä kansainvälisen koulun oppilaaksi pääsylle on riittävä englannin kielen taito. Kielitaidon riittävyys varmistetaan erillisellä testillä. Huoltajat vastaavat itse kyydityksestä kouluuun.