Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen 1-luokkalaisilla ja erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään koululaisten iltapäivätoimintaan.

Jos iltapäiväkerhossa on tilaa, myös 2.-luokkalaiset voivat päästä toimintaan mukaan. Ensisijainen oikeus kerhoon on 1.-luokkalaisilla ja erityisen tuen oppilailla, koska tilaresurssit ovat rajalliset.

Toiminnan tavoite

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä koululaiselle välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen tutun aikuisen seurassa

Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa koulupäivän jälkeen ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä lasten vanhempien ja koulun kanssa edistää lasten tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen:

  • omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
  • toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
  • oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille
  • ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista
  • myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan

Mitä kerhossa tehdään

Iltapäivätoiminta on monipuolista, vapaata leikkiä sekä ohjattua toimintaa. Kerhoissa ulkoillaan, syödään välipala, tehdään läksyt, leikitään, askarrellaan, pelataan ja retkeillään. Erityisesti halutaan panostaa erilaisiin liikuntamuotoihin sekä sisällä että ulkona.

Haku

Iltapäivätoiminta on lukuvuosikohtainen ja siihen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Toiminnassa jo aiemmin mukana olleet hakevat kerhoon uusien ekaluokkalaisten jälkeen heille erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Vapaita paikkoja voi tiedustella koulun rehtorilta/johtajalta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, karsiutuvat ensin sellaiset hakijat joiden huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona iltapäivisin. Muutoin paikat jaetaan arvalla.

Aukioloajat

Iltapäivätoiminta on avoinna koulujen työ- ja loma-aikojen mukaan. Mikäli koulun päätöspäivä on lauantai, iltapäivätoimintaa ei ole. Iltapäivätoimintaa järjestetään n. 4 h/päivä n. klo 12:30 lähtien. Iltapäivätoiminta päättyy viimeistään klo 16:30.

Maksut 1.8.2016 alkaen

Kerhopaikka tulee maksaa laskun eräpäivään mennessä. Paikan menettää seuraavan kuun alusta, mikäli maksua ei ole suoritettu. Iltapäiväkerhon kuukausihinta on 120 €

  • Jos lapsi on sairaana yli 10 pv/kk, maksu on 60 €.
  • Jos lapsi on sairaana koko kuukauden, maksu 0 €
  • Jos lapsi on muuten poissa koko kuukauden, maksu on 60 €

Sairaustapauksissa lääkärintodistus tai muu selvitys tulee antaa koululle hyvissä ajoin. Liikaveloitus hyvitetään seuraavan kuukauden laskussa.

Perheen toimeentuloedellytysten vaarantuessa iltapäiväkerhomaksujen vuoksi, huoltajat voivat hakea maksualennusta toimittamalla tulotietonsa sivistystoimistoon Ritva Hagströmille.  Sivistystoimi tarkistaa asian yhdessä sosiaalitoimen kanssa ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Maksua ei hyvitetä taannehtivasti. Maksualennus on voimassa vain lukukausi kerrallaan; syksylle ja keväälle pitää maksualennusta hakea erikseen.

LINKKI: Kelan ohjeet iltapäiväkerhomaksuista / perustoimeentulotuki

Kerhopaikan irtisanominen

Ilmoittautuminen on sitova. Paikan peruuttaminen tai irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti, esim. sähköpostilla, koulun rehtorille ja laskutukseen (ritva.hagstrom@lieto.fi) viimeistään muutosta edeltävän kuukauden aikana. Laskutus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden alusta. Lopettamisesta on hyvä ilmoittaa myös iltapäiväkerho-ohjaajille.